Countries

Loading countries...

🤝 මෙම මාර්ගෝපදේශය සඳහා අපි ව්‍යාපාරික සහකරුවෙකු සොයන්නෙමු.

NIU U-Series U1

NiIU U-Series U1 Blue
NIU U-Series U1 Red 85
NIU U-Series U1 White 85
NIU U-Series U1 Black 85
NIU U-Series U1 85
NIU U-Series U1 85
NIU U-Series U1 85
NIU U Series passenger 85
NIU U-Series U1 85
බැටරි18650 Lithium
පරාසය35 කි
ගාස්තු කාලය6 පැය
බලය1.5 kW (2 hp)
මිල345.469
පුනර්ජනනීය තිරිංග
ඉවත් කළ හැකි බැටරිය
made in China  

පිරිවිතර

වෙළඳ නාමයNIU
ආකෘතියU
වේගය25 සහ කිලෝමීටර් 45 / පැය
බලය1.5 kW (2 hp)
බර58 kg
බැටරි18650 Lithium
බැටරි ආයු කාලය1,000 සයිකල්
පරාසය35 කි
ගාස්තු කාලය6 පැය
 

NIU U- தொடர் என்பது Baidu இன் முன்னாள் CTO (சீன கூகிள்) மற்றும் மைக்ரோசாப்ட் முன்னாள் பணியாளரால் நிறுவப்பட்ட ஒரு புதுமையான சீன நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட இரண்டாம் தலைமுறை மின்சார ஸ்மார்ட் ஸ்கூட்டர் ஆகும். அவற்றின் நோக்கம் சமீபத்திய தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் வடிவமைப்பில் உயர்தர மின் ஸ்கூட்டர் உருவாக்க வேண்டும்.

U1 சமீபத்திய வடிவமைப்பு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டது. வடிவமைப்பு மற்றும் மோட்டார் உள்பட ஸ்கூட்டரின் அனைத்து பகுதிகளும் நகர்ப்புற பயன்பாட்டிற்கு உகந்ததாக உள்ளன. NIU இன் பிரபலமான N- தொடர் மற்றும் M- தொடர் ஸ்கூட்டர்களில் 150,000 ரைடர் மற்றும் 1 மில்லியன் கிலோமீற்றர் பயன்பாட்டு தரவுகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு ஆய்வு அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது. இதன் விளைவாக நகரம் நோக்கம்-கட்டப்பட்ட ஒரு ஸ்கூட்டர் ஆகும்.

ஸ்கூட்டர் ஒரு நிர்வாண சட்டை கொண்டிருக்கிறது, இது விதிவிலக்கான வலிமையை வழங்குவதற்கும், திறனை அதிகரிப்பதற்கும் கட்டப்பட்டுள்ளது. இது துல்லியமான ஓட்டுநர் அனுபவத்தை விளைவிக்கும் வகையில் டோர்சனைல் விறைப்புத்தன்மை மற்றும் குறைந்த நீண்டகால விறைப்புத்தன்மை கொண்ட ஸ்கூட்டரை வழங்குகிறது.

U1 1,500 வாட் உகந்த Bosch மின்னோட்டத்துடன் 92.6% திறனை வழங்குகிறது. NIU இன் தரவு படிவத்தைப் பயன்படுத்தி NIU க்கும் Bosch க்கும் இடையிலான ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுடன் மோட்டார் உருவாக்கப்பட்டது. மோட்டோ-பூட்டு கண்டுபிடிப்புகளால் மோட்டார் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இது எதிர்ப்பு திருட்டுக்கு உதவுகிறது.

U1 ஆனது பனசோனிக் 18650 லித்தியம்-அயன் பேட்டரிகளால் வழங்கப்படுகிறது, இது டெஸ்லா மாடல் எஸ். NIU பேட்டரிகள் மீது 2 ஆண்டு உத்தரவாதத்தை வழங்குகிறது.

50 மீட்டர் தூரத்தில் இருந்து ஸ்கூட்டரை பூட்ட மற்றும் திறக்க உதவும் ஒரு வயர்லெஸ் விசைடன் U1 வழங்கப்படுகிறது.

ஸ்கூட்டர் எதிர்ப்பு திருட்டு அதிகரிக்க 6-அச்சு நடவடிக்கை சென்சார் வழங்கப்படுகிறது. ஜி.பி.எஸ்ஸுடன் சேர்ந்து கணினி துல்லியமாக ஸ்கூட்டரின் அங்கீகரிக்கப்படாத இயக்கத்தை கண்டுபிடித்து திருட்டு தடுக்கிறது.

டெஸ்லா கார்களைப் போலவே, ஸ்கோட்டரும் ஒரு கிளவுட் இணைக்கப்பட்ட கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்கும், இது ஸ்கூட்டரின் உடல்நலம் உண்மையான நேரத்தில் கண்காணிக்கிறது மற்றும் கண்டறியிறது மற்றும் புதிய அம்சங்களுடன் ஸ்கூட்டர் மேம்படுத்துவதற்கு ஓவர்-தி-ஏர் புதுப்பிப்புகளில் வழங்குகிறது.

பெடல்-பைக்

சீனாவில், மின்தேக்கி அவசரமாக பைக் பெடல்களால் வழங்கப்படுகிறது, இது பேட்டரி இயங்கும் போது இயக்கி தொடர உதவும். YouTube இல் காண்க

வழக்கமான மின்சார நிலையத்திலிருந்து ஸ்கூட்டருக்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

U1 பாதுகாப்புக்கு கூடுதல் கவனத்தை ஈர்த்தது. ஒரு யூ.பீ.எஸ் ப்ராக்கிங் அமைப்பில் ஸ்கூட்டர் 1.5 மீட்டர் தூரத்திலேயே நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. கணினி ஒரு கினெடிக் எரிசக்தி மீட்பு அமைப்பு (KERS) அல்லது ப்ரெக்டிங் இருந்து பேட்டரி பேட்டரி திரும்பிய எந்த மறுஉற்பத்தி பிரேக்கிங் வழங்குகிறது.

U1 headlamp சிலிக்கான் எல்இடி தொழில்நுட்பத்தில் ஒரு மாநில-ன்-கலை கலை சிலிக்கான் பயன்படுத்துகிறது. ஆற்றல் பயன்பாட்டைக் குறைக்கும்போது இந்த தொழில்நுட்பம் அதிக ஒளிப்படத்தை வெளியிடுகிறது. விளக்கு ஒரு வசதியான பார்வை துறையில் குறைந்த மற்றும் உயர் கிம்புகளை வழங்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

U1 க்கு பாதசாரிகள் மற்றும் டிரைவர்கள் இரவில் நீங்கள் பார்க்க முடியும் என்பதை உறுதி செய்ய பாதுகாப்புக்காக ஸ்கூட்டரை சுற்றி 360 ° ஒளி ஹாலோ உள்ளது. பாதுகாப்பை மேலும் அதிகரிக்க, U1 ஆனது தானியங்கி திருப்பு காட்டி விளக்குகள் உள்ளன. U1 தீங்குவிளைவிக்கும் விளக்குகள் உள்ளன.

U1 ஒரு ஸ்மார்ட் போன் இணைக்கும் ஒரு உண்மையான ஸ்மார்ட் ஸ்கூட்டர் ஆகும். பேட்டரி கண்காணிப்பு இருந்து ஜிபிஎஸ் வரலாற்றை சவாரி செய்ய, NIU பயன்பாட்டை U1 என்ற இடத்தை மற்றும் உடல்நலம் இயக்கி இணைக்கப்பட்ட மற்றும் தேதி வரை வைத்திருக்கிறது. ஸ்கூட்டர் இயக்கும் போது இயக்கி ஒரு திருட்டு தடுப்பு முறையில் அளிக்கிறது. ஜி.பி.எஸ்ஸுடன் உண்மையான நேரத்தில் ஸ்கூட்டர் நிலையை கண்காணிக்க முடியும்.

U1 க்ரூஸ் கட்டுப்பாடு, பார்க்கிங் உதவியாளர், சென்சார் அடிப்படையிலான பாதுகாப்பு எச்சரிக்கை அமைப்பு மற்றும் மிகவும் ஸ்மார்ட் அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. இருட்டில் ஸ்கூட்டரை கண்டுபிடித்து, 50 மீட்டர் தூரத்தில் இருந்து மோட்டார்-லாக் திறக்க ஸ்கொட்டருக்கு ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் உள்ளது.

U1 பல வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது.

 

2019 NIU මාදිලි

N GTNIU N-GT 100
866.478
18650 Lithium
100 කි
N-cargoNiu N Cargo electric delivery scooter 100
600.964
18650 Lithium
90 කි
N1sNIU N1s 100
565.896
18650 Lithium
70 කි
M ProNIU M1 100
500.770
18650 Lithium
100 කි
M+NIU M+ smart scooter 100
485.741
18650 Lithium
90 කි
M SNIU M1 100
400.576
18650 Lithium
70 කි
UNiIU U-Series U1 Blue 100
345.469
18650 Lithium
35 කි
M GTNIU M GT electric scooter 3000 watt 100
නොදන්නා
18650 Lithium
135 කි
N GT ProNIU N GT Pro electric scooter 3000 watt 100
නොදන්නා
18650 Lithium
150 කි
U GT ProNIU U GT Pro electric scooter 100
නොදන්නා
18650 Lithium
85 කි
 

විකුණුම් දෙපාර්තමේන්තුව

Niu Technologies Group Ltd.
Shanghai, China
business@niu.com

ආනයන

තොරතුරු වැරදිද? නැත්නම් ඔබට තොරතුරක් තිබේද? කරුණාකර අපට දන්වන්න.
ඊමේල්: info@e-scooter.co


 
 
Electric Scooter: clean air / healthy city air

තැටි තිරිංග: වායු දූෂණය

ඩිජිටල් තිරිංග මගින් වායු දූෂණය හේතුකොටගෙන සාමාන්ය වාහනයකින් 20%ක ප්රතිශතයක් ජනනය කරන අතර බොහෝ මිනිසුන් ඩීස් බ්රැකිමක් වාතය දූෂණය කිරීමේ මූලාශ්රයක් ලෙස සලකන්නේ නැත.

"Vehicle tailpipe emissions are going down, but the emissions from disc brakes will remain to some extent, even if you drive an electric car," Weber said. "Therefore, this kind of process will continue to play out in the future and will be an important consideration when we look at the health effects of particulate matter." (Phys.org)